Annons

Lönegapet cementeras i EU – Sverige långt från bäst

Samtidigt som lönegapet mellan svenska män och kvinnor minskat betydligt mer än i EU ligger Sverige fortfarande långt ner på listan på länder med det minst lönegapet. Bara var fjärde yrkeskategori i medlemsländerna har en könsfördelning som klarar EU:s mål.

Med anledning av internationella kvinnodagen publicerar Eurostat de senaste siffrorna för lönegapet mellan män och kvinnor. Skillnaden, som avser 2016, är 16,3 procent. Det innebär att kvinnor tjänar knappt 84 öre för varje krona som en man tjänar.

Jämfört med 2007, dit uppgifterna sträcker sig, har lönegapet minskat med  en procentenhet i EU. Men utvecklingen under den perioden har varit olika i medlemsländerna. I Portugal har det skett en försämring på nio procentenheter medan det i Grekland skett en förbättring i av samma grad.

Sverige tillhör majoriteten EU-länder där lönegapet mellan män och kvinnor minskat. Mellan 2007 och 2016 har gapet gått från 17,3 till 13,3 procent. Men trots att den svenska minskningen är betydligt större än genomsnittet kommer Sverige först på tionde plats över länder med minst lönegap mellan könen.

Flera förklaringar

Skillnader i löner kan förklaras av andra faktorer än kön som exempelvis utbildning, erfarenhet och i vilken bransch man arbetar. En större andel kvinnor än män arbetar till exempel inom låglöneyrken.

Annons

Ojämlikhet på arbetsmarknaden

När jämn könsfördelning inom något område diskuteras på EU-nivå nämns ofta 40 procent som ett mål, det vill säga minst 40 procent kvinnor, eller män, för att något ska räknas som jämställt. Eurostat har sammanställt hur könsfördelningen ser ut i de 20 vanligaste yrkeskategorierna i medlemsländerna. Av dessa 20 yrkeskategorier, som tillsammans omfattar tre av fyra jobb i EU, är det bara fem som når upp till fyrtioprocentsnivå.

Minst 40 procent av ettdera kön

Serviceyrken
Jurister, journalister, socialsekreterare m.m.
Banktjänstemän, förmedlare, poliser m.m.
Lagerpersonal m.m.
Revisorer, ekonomer, informatörer m.m.

Den mest ojämställda yrkeskategorin är byggnadsarbetare där 97 procent är män. Kategorin med störst andel kvinnor är omsorgsyrken som undersköterskor och personliga assistenter där 89 procent är kvinnor.