EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) var en av ledamöterna som röstade för förslaget.

EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) var en av ledamöterna som röstade för förslaget.

Bild: EU

Skärpta dieselregler ska minska cancerrisken

EU-parlamentet vill sänka gränsvärdet för bland annat diesel för att minska risken för cancer som är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i EU. Men politisk strid väntas.

– Det är en konkret förbättring för arbetstagare och det förbättrar konkurrensvillkoren för företag mellan medlemsländerna. Det säger sig självt att vi inte borde konkurrera med arbetsmiljöer som är farliga, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) till Europaportalen.

Hon var en av EU-parlamentarikerna som röstade för de nya gränsvärden på europeiska arbetsplatser på tisdagen.

Förslaget är tänkt att ge bättre skydd till fyra miljoner arbetare inom EU, främst inom byggsektorn och metall- och bilindustrin. Parlamentet pekar på forskning som visar att anställda med lågkvalificerade yrken har större risk än andra på arbetsmarknaden att exponeras av cancerogena ämnen.   

Parlamentet lade till diesel på listan över farliga ämnen som ska få nya gränsvärden vilket inte var med i kommissionens ursprungliga förslag. Uppskattningsvis 3,6 miljoner européer exponeras av dieselångor på jobbet.

Motstånd mot att inkludera diesel

När parlamentet nu slagit fast sin position kan de gå in i förhandlingar med medlemsländerna för att nå en slutlig uppgörelse. Frågan om diesel ska omfattas eller inte lär bli en av stötestenarna då EU-länderna inte inkluderade diesel när de enades i frågan förra sommaren.  

Marita Ulvskog tror också det kommer bli svårt att övertyga medlemsländerna.

– Det kommer att vara svårt att få ett gränsvärde för diesel. Vi kommer att möta motstånd. Men över tre miljoner arbetstagare är utsatta så självklart måste vi ta den här striden, säger Marita Ulvskog.