Debatt: Det största hotet mot svenska modellen

Marie Granlund (S) får gärna kritisera moderaterna för att vi motsatte oss inrättandet av den sociala pelaren. Men det största hotet mot den svenska modellen i nuläget är den EU-lagstiftning som följer i spåren av regeringens egen Europapolitik. Det skriver Karin Enström (M) i slutreplik.

Marie Granlund (S) försöker i sin replik (Europaportalen 180420) måla en bild av att Moderaterna skulle ha utvecklats till ett ”nejsägarparti” i EU-sammanhang. Hon lyckas dock varken konkretisera detta eller ge några exempel som styrker hennes tes. Kanske för att det i verkligheten förhåller sig precis tvärtom.

Den viktigaste arenan

Moderaterna anser att EU är den viktigaste arenan för att hitta gemensamma lösningar på problem som Sverige inte kan lösa på egen hand. Behovet av gränsöverskridande samarbete har de senaste åren knappast blivit mindre. Tvärtom, och det är just därför regeringen förtjänar kritik för att den inte har förmått att bedriva en aktiv EU-politik i avgörande sakfrågor.


Migrationen är mandatperiodens tydligaste exempel på en fråga som EU gemensamt behöver hantera. Men trots frågans vikt – inte minst för Sverige – har regeringen varit passiv och haft svårt att formulera en tydlig regeringspolitik på området.

Tappat inflytande i EU

Ett talande exempel på hur Sverige tycks ha tappat inflytande i EU under den socialdemokratiskt ledda regeringen är att Sverige inte bjuds in till samtal om EU-samarbetets framtida utveckling. Kvällen innan Europeiska rådets möte i februari bjöd Belgiens premiärminister in till en middag för att diskutera Europas framtid. Ledarna för Tyskland, Frankrike, Bulgarien, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien var där. Statsminister Stefan Löfven var inte ens inbjuden. När Storbritannien lämnar unionen förlorar Sverige sin närmaste partner. Det vore därför naturligt att regeringen nu lade kraft på att skapa nya allianser i EU.

EU-förslag på löpande band

I stället har regeringen prioriterat att få på plats den så kallade sociala pelaren. Moderaterna var emot detta och varnade för en utveckling där EU lagstiftar i centrala välfärdsfrågor. Regeringen påstod att så inte skulle ske, men det är nu tydligt att regeringen har haft fel. 

Nu kommer lagförslag på löpande band, som till och med företrädare för facket kräver att Sverige stoppar. Det största hotet mot den svenska modellen i nuläget är den EU-lagstiftning som följer i spåren av regeringens egen Europapolitik. Marie Granlund får gärna kritisera moderaterna för att vi motsatte oss inrättandet av den sociala pelaren, men det vore ännu bättre om socialdemokraterna prioriterade för Sverige viktiga EU-frågor.

Prioriterade EU-frågor

Det handlar om att stärka konkurrenskraften, hantera migrationskrisen, möta klimathotet och vara en garant för säkerhet och fred i vår del av världen. Och ett mer socialt Europa får vi genom att skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i hela Europa. För att nå framgång i det arbetet behöver Sverige en regering som tar EU-politiken på allvar och förmår prioritera och driva frågor som ligger i Sveriges intresse.


Karin Enström 
Riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i EU-nämnden.