Länder som företag flyttar från ska kunna blockera flytt om det sker för att undvika skatt eller för att sänka arbetares villkor sade kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Lättare för schysta företag att flytta med nya EU-regler

Det ska bli enklare för företag att flytta till ett annat EU-land med ett nytt förslag från kommissionen. Samtidigt föreslås tuffare villkor för att undvika social dumping och skatteflykt med brevlådeföretag.  

– Vi vill göra det lättare för företag att flytta men vi är inte naiva. Det ska finnas strikta villkor. Man ska inte kunna flytta för att minska arbetares rättigheter eller betala mindre skatt, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på onsdagens presskonferens.

Med förslaget om nya bolagsregler försöker kommissionen balansera mellan att ge företag möjligheter att utnyttja den fria rörligheten på EU:s inre marknad och motverka missbruk av den friheten.

Idag ser nationella bolagsregler olika ut i medlemsländerna och det hämmar enligt kommissionen deras möjligheter att växa. Det gör också att anställdas, långivares och minoritetsägares rättigheter inte skyddas när ett företag väl flyttar till ett annat EU-land.

Kommissionen vill därför skapa gemensamma regler för hur flytt av företag ska gå till när de till exempel splittras i flera bolag eller när företag går samman till ett. Med en enda enhetlig procedur skulle europeiska företag kunna spara upp till tre miljarder kronor under fem år.

I syfte att ytterligare kapa kostnader och minska administration vill kommissionen att man ska kunna registrera bolag via nätet vilket idag bara kan ske i 17 EU-länder samt att det ska ske genom en ansökan och inte flera till olika myndigheter.

Motverka missbruk

Samtidigt ska nationella myndigheter få större muskler att motarbeta missbruk av det förenklade flyttsystemet. Företag som vill flytta ska enligt förslaget förklara för sina anställda, långivare och aktieägare hur de påverkas och hur de ska få sina rättigheter garanterade.

Landet som företaget lämnar ska också kunna stoppa flytten om det är en så kallad artificiell flytt i syfte att undvika skatt eller för att få sänkta arbetsvillkor för de anställda. En oberoende expert ska också granska sådana fall, bland annat genom att undersöka var bolaget har sina tillgångar, anställda och skatterättsliga hemvist.

Förslaget skickas nu över till medlemsländerna och Europaparlamentet som ska ta ställning innan det kan godkännas.