Svenskarna är bland de minst benägna att flytta till andra EU-länder.

Svenskarna är bland de minst benägna att flytta till andra EU-länder.

Bild: EU

Få svenskar bor i annat EU-land

Andelen EU-medborgare som bor i ett annat medlemsland ökar men inte i Sverige. Svenskarna är bland de minst benägna att bosätta sig i andra EU-länder.

Förra året bodde 1,3 procent av Sveriges medborgare i ett annat EU-land enligt färska siffror från Eurostat. Det är ungefär lika många som för tio år sedan.

Trenden inom EU är annars att allt fler flyttar till ett annat EU-land. Förra året bodde 3,8 procent i ett annat medlemsland jämfört med 2,5 procent år 2007.  

Rumäner mest mobila

Rumänien har den högsta andelen medborgare bosatta i ett annat EU-land. Nästan 20 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor i ett annat medlemsland. Därefter kommer Litauen, Kroatien, Portugal och Lettland med en andel på mellan 13-15 procent.  

Lägst andel bosatta i annat EU-land har Sverige och Frankrike (1,3 procent) samt Storbritannien (1,1) och Tyskland (1,0).

Som en intressant detalj i undersökningen framgår också att fler norrmän (2,0 procent) än svenskar bor i andra EU-länder.