EU:s inrikesministrar ska prata om att hämta e-bevis från andra medlemsländer bland annat genom avlyssning.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Att avlyssna medborgare diskuteras mellan EU-länder

Hur myndigheter ska få ökad tillgång till elektroniska bevis som chatthistorik från andra EU-länder diskuteras på måndagens möte med inrikesministrarna. Vissa vill bredda förslaget så att det även innefattar avlyssning.

– Jag hoppas att medlemsländerna ska visa enighet och nå en gemensam ståndpunkt. Det skulle vara bästa sättet att skydda våra medborgare, sade Bulgariens justitieminister Tsetska Tsacheva som leder dagens diskussion.  

På mötet i Luxemburg ska ministrarna bland annat ta upp EU-kommissionens förslag om ökad tillgång till elektroniska bevis (e-bevis) i brottsutredningar. I dag kan det vara tidskrävande för nationella myndigheter att hämta in sådana bevis från till exempel internetföretag i andra EU-länder då de måste gå via de andra ländernas myndigheter. Tanken är att utredare i en förenklad process ska kunna begära ut uppgifter som chatthistorik och IP-adresser direkt från tjänsteleverantörer i andra medlemsländer.

Vissa vill gå längre

EU-kommissionären som ansvarar för rättsliga frågor, Věra Jourová, sade dock på väg in till mötet att ministrarna har lite olika syn på tillgången till e-bevis. Vissa uppges vilja gå längre och bredda kommissionens förslag så att det inte bara inkluderar historisk kommunikation. Inför dagens möte skriver regeringen att frågan om direktåtkomst och realtidsavlyssning ska diskuteras.

I Sverige, där det idag krävs domstolsbeslut för avlyssning, ser man fördelar med att bredda regelverket så att det även omfattar avlyssning av framtida kommunikation. Men samtidigt befarar regeringen att mer långtgående förslag kan innebära att EU-förhandlingarna drar ut på tiden.

Utbyte med USA

En majoritet av EU-länderna sägs också vilja få till en uppgörelse mellan EU och USA om tillgång till e-bevis då flera av de stora IT-jättarna är amerikanska, som Google och Facebook. I USA finns det en liknande lag om utlämnande av elektroniska uppgifter, kallad Cloud Act. Utan avtal mellan EU och USA skulle varje medlemsland för sig behöva förhandla fram bilaterala avtal med den amerikanska regeringen.