Kommissionär Frans Timmermans riktar fortsatt kritik mot Polen.

Kommissionär Frans Timmermans riktar fortsatt kritik mot Polen.

Bild: EU

Fortsatta rättsstatsproblem i Polen

Polen har inte gjort tillräckligt för att lösa problemet med politisk styrning av landets domstolar meddelade EU-kommissionen på onsdagen.

De senaste månaderna har Polen fört in fyra tillägg till de kontroversiella lagarna som EU-kommissionen menar riskerar de polska domstolarna oberoende. Tilläggen som syftar till att blidka kommissionen välkomnas visserligen av förste vice ordförande Frans Timmermans men de är inte tillräckliga.

– Dessvärre kan kommissionen bara konstatera att de fyra tilläggen inte är tillräckliga i sig för att ta bort oron om att Polen allvarligt kan bryta mot EU:s rättsstatsprinciper, sade Timmermans under en debatt i EU-parlamentet på onsdagseftermiddagen.

Timmermans räknade upp sex punkter där kommissionen menar att det fortfarande finns allvarliga brister i det polska rättssystemet.  

Kommissionären som under flera år försökt föra dialog med den polska regeringen ska göra ett nytt försök på måndag när han åker till Warszawa.

– Vi måste lösa detta genom dialog, men dialogen måste leda till konkreta resultat.

Frågan om Polen följer EU:s rättsstatliga principer tas upp på EU:s ministerråd 26 juni.