Något större eurosug i EU

I sex av de sju EU-länderna som väntas gå med i valutaunionen, däribland Sverige, har stödet för euron växt något under det senaste året.

genomsnitt är drygt hälften, 51 procent, av de tillfrågade i de sju länderna för att gå med i euron, visar Eurobarometerns senaste undersökning. Och i alla förutom Kroatien har stödet ökat under det senaste året.

Störst motstånd i Tjeckien och Sverige

Men stödet skiljer sig kraftigt åt mellan länderna. I Rumänien vill närmare sju av tio att landet går med i euron medan förhållandet är i närmast det motsatta i Tjeckien där motståndet är störst.

Även svenskarna är kritiska med ett euromotstånd på 56 procent av de tillfrågade.

I tre av de sju länderna – Rumänien, Ungern och Bulgarien – är fler för att gå med är att stå utanför valutaunionen. I de övriga fyra länderna är motståndet större.