Migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige berett kompromissa kring flyktingfördelning

Sverige och andra länder vill dela på flyktingmottagandet  i krislägen men motståndet från Ungern är hårdnackat.

Enligt migrationsminister Heléne Fritzon kan dock Sverige tänka sig att kompromissa.

– Den svenska hållningen är väldigt tydlig, det handlar om ett gemensamt ansvarstagande, en solidariskt fördelning. Vi vill ha någon form av tvingande omfördelning om vi hamnar i ett allvarligt läge igen såsom 2015, sade Heléne Fritzon efter sitt besök i EU-nämnden på fredagen.

På måndag möts hon och EU:s andra migrationsministrar i Luxemburg för att samtala kring hur flyktingar ska tas emot och fördelas i händelse av att det kommer nya stora flyktingströmmar i framtiden.

Den svenska linjen att solidaritet ska gälla alla och fullt ut har bland annat stöd av Tyskland och Frankrike, uppgav Fritzon.

Men länderna har hittills inte nått någon framgång i försöken att övertala andra, mer motsträviga medlemsstater som Ungern, vars motstånd till att ta emot flyktingar Fritzon beskriver vara hårdnackat och hon säger också att det ”blivit hårdare efter hand”.

Hopp om kompromiss

På mötet i början av nästa vecka hoppas hon ändå att medlemsländerna ska komma en bit närmare någon slags uppgörelse.

– Sverige är villig att kompromissa, uppgav Heléne Fritzon. Men hur långt regeringen är beredd att gå var hon förtegen om.

Hon konstaterade dock att det finns en rad olika förslag kring hur man ska kunna kompromissa kring det som kallas en reformerad Dublinförordning och som bland annat innehåller förslag till en ”omfördelningsmekanism” som ska gälla i krislägen och som syftar till att inte enskilda länder ensamma ska få bära ansvaret för flyktingar.

– Parlamentet, kommissionen, de olika medlemsstater har uppfattningar  kring detta och det bulgariska ordförandeskapet har nu ställt ett antal frågor om hur länderna kan tänka sig att gå vidare, uppgav Fritzon.

Österrike tar över

Efter ministerrådsmötet väntar sedan ett toppmöte i slutet av juni, då migrationspolitiken landar på stats- och regeringschefernas bord. Frågan är om man hinner komma överens innan Österrike tar över som ordförandeland i EU efter Bulgarien om en månad.

I EU förespråkar regeringen linjen att det ska vara möjligt för medlemsstaterna att införa permanenta uppehållstillstånd.

Samtidigt har regeringen här hemma drivit igenom en lag om tillfälliga uppehållstillstånd, som löper ut nästa sommar.

Karin Enström, moderat ledamot av EU-nämnden, kritiserade på fredagen att regeringen ger ”mixade signaler” i frågan:

–Man för en politik här hemma, och en annan i EU, sade hon. Samtidigt uppgav hon att det fanns en majoritet i EU-nämnden för regeringens hållning i frågan.

Men enligt Heléne Fritzon där det inte nu är aktuellt att nå en gemensam överenskommelse i EU kring om länder ska få ge permanenta uppehållstillstånd. Hon uppgav att det fanns förslag om att det ska vara valfritt för varje land.