Brittisk polis kan gå miste om viktigt EU-samarbete om Storbritannien inte får ett samarbetsavtal med EU efter brexit.

Brittisk polis kan gå miste om viktigt EU-samarbete om Storbritannien inte får ett samarbetsavtal med EU efter brexit.

Bild: Postdif

Brittisk polis: Säkerheten hotas utan EU-samarbete

Brittisk polis varnar för en betydande förlust av operativ kapacitet när det gäller att bekämpa brott om landet lämnar EU utan ett samarbetsavtal.

Såväl EU-kommissionen som politiska bedömare är oroade för att Storbritannien nästa år  kan lämna EU utan något avtal om fortsatt samarbete. Hittills har förhandlingarna mellan EU-länderna och Storbritannien gått trögt.

Nu sällar sig även polischefer i Storbritannien till de som känner oro över vad som kan komma att ske om parterna inte enas. I ett brev till landets inrikesminister Sajid David skriver de att den allmänna säkerheten i landet kan komma att äventyras.

Orsaken är att brittisk polis utan ett avtal inte längre kommer att kunna  använda sig av 32 olika åtgärder, kopplade till landets EU-medlemskap, som de i dag använder för att bekämpa, stoppa och förebygga brott.

Blir utan europeisk arresteringsorder

Enligt The Guardian, som tagit del av brevet, handlar det exempelvis om den europeiska arresteringsordern, som underlättar för brittisk polis att gripa och arrestera efterlysta personer såväl i hemlandet som i andra medlemsstater.

Men också exempelvis om databasen SIS, Schengen Information System, som nyttjas av polisen för att exempelvis söka efter försvunna personer, jaga misstänkta terrorister och leta efter stulna bilar.

Enligt the Guardian kopplade brittiska poliser under 2017 upp sig mot SIS 539 miljoner gånger.

Brittiska domstolar utnyttjar också exempelvis en EU-databas som innehåller listor med utländska kriminella personers brottsregister.

Polischeferna ser ”en betydande förlust av operativ kapacitet” framför sig och uppmanar landets inrikesminister att agera snabbt och vidta förberedelser inför ett avtalslöst scenario.

Nästa omgång av förhandlingar mellan EU och Storbritannien om en uppgörelse i brexit-frågan väntas äga rum i mitten av augusti.