Säkerheten på nätet debatterades av EU-parlamentariker apropå Cambridge Analytica-skandalen.

Bild: luis gomes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Facebook måste öppna sig kräver EU-politiker

Sverige togs som varnade exempel när nätsäkerhet och Cambridge Analytica-skandalen debatterades i EU-parlamentet inför torsdagens resolutionsomröstning. EU-politikerna kräver att Facebook öppnar sig för en fullständig granskning.

Under tisdagens diskussion i EU-parlamentet vittnade många parlamentariker om exempel på överträdelser av den personliga integriteten och säkerhetsluckor i sociala medier.

– Det är inte bara Cambridge Analytica. En våg av dataintrång har sköljt över Europa, sade Europaparlamentarikern Udo Bullman, som är den socialdemokratiska parlamentsgruppens talesperson i frågan.

Sverige som varnande exempel

Han tog bland annat upp Sverige som exempel och den studie som visade att en stor del av det som delades på Twitter inför det svenska valet var falska eller vilseledande nyheter.

Flera parlamentariker uttryckte också ett stort missnöje med hur Facebook har hanterat skandalen kring Cambridge Analytica. I den resolution som parlamentet ska ta ställning till på torsdag tas bland annat upp att Facebook har vägrat låta parlamentet utfråga personal som har tekniska kunskaper eller tillräckligt ansvar.

Andra parlamentariker betonade att även andra internetjättar, såsom Google och Twitter, missköter sig.

Kräver granskning av Facebook

I förslaget till resolution uppmanar man Facebook att möjliggöra för EU:s byrå för nätsäkerhet och Europeiska dataskyddsstyrelsen att genomföra en fullständig granskning av Facebooks plattform.

Resolutionen, som väntas antas på torsdag, uppmanar också såväl Facebook som andra sociala medie-plattformar att tydligt markera vilket innehåll som har delats av bottar och att påskynda processen med att ta bort falska konton från sina sidor.

Den svenske EU-parlamentarikern Jasenko Selimovic (L) gav dock uttryck för att det inte räcker med att få löften från dessa företag och tryckte på att Facebook har bett om ursäkt flera gånger men ändå begått överträdelser igen.

– Vi behöver starkare integritetslagar och en bättre implementering av existerande lagar för att försäkra att våra personuppgifter skyddas, sade Selimovic i debatten.

EU-länderna dröjer med beslut

Några av parlamentarikerna tog också upp att ny lagstiftning som behövs inte har kunnat bli av på grund av att rådet dröjt med att fatta beslut. EU-parlamentet tog ställning till förordningen om integritet och elektronisk kommunikation för över ett år sedan men EU-ländernas regeringar har ännu inte gjort det.

Och flera parlamentariker menar på att frågan är brådskande. EU-kommissionären Věra Jourová, som var på plats under diskussionen, höll med.

– EU-valet närmar sig. Om vi ska vara förberedda måste vi agera snabbt och nu, sade Věra Jourová.