På onsdag tar EU-parlamentet ställning till hur mycket koldioxidutsläppen från personbilar ska minska.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Skärpta utsläppsmål får tysk bilindustri att mullra

En av veckans stora frågor i Europaparlamentet är skärpta koldioxidgränser för personbilar. Svenska ledamoten Jytte Guteland menar att bilindustrin saknar bevis för påståendet att jobb hotas.

För att EU ska kunna nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen är det nödvändigt att minska utsläppen från vägtransporter. Europaparlamentets miljöutskott har därför föreslagit en minskning av koldioxidutsläppen som härrör från person- och skåpbilar med 20 procent till år 2025 och med 45 procent till år 2030. Det är en målsättning som är mer ambitiös än kommissionens förslag, men mindre än vad Sverige hade velat se. Socialdemokraten Jytte Guteland, som är den enda svenska ledamoten i miljöutskottet är inte helt nöjd med var utskottet landat.

– Jag har hela tiden velat ha mer ambition. Det är tröttsamt att det finns krafter som vill vattna ur målsättningen, för det sker ju sedan också i trepartsamtalen [mellan parlamentet, kommissionen och rådet] så varför ska parlamentet redan nu vattna ur förslaget. Det tycker jag är beklagansvärt, säger hon.

Jobb och utsläppsminskningar

Till de länder som har velat ha en mindre ambitiös målsättning om koldioxidutsläpp hör Tyskland som har en betydelsefull bilindustri som också är väldigt aktiv i sitt lobbyarbete.

– Vi kommer bli väldigt lobbade denna vecka är jag helt övertygad om, säger Jytte Guteland.

Hon menar dock att det är ohållbart i längden att hålla fast vid jobben inom bilindustrin på bekostnad av minskade ambitioner när det gäller klimatet och att man dessutom inte vet hur kopplingen mellan en satsning på utsläppsminskningar och jobb ser ut.

– Det finns ingen studie som visar att sysselsättningen kommer att minska.

Även EU-ländernas regeringar ska ta ställning till kommissionens förslag om minskade koldioxidutsläpp vid ett möte den 9 oktober. Därefter väntar förhandlingar mellan parlamentet, rådet och kommissionen.