Frans Timmermans presenterade under tisdagen kommissionens senaste rapport om situationen i Rumänien.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hård kritik mot allvarliga brister i Rumänien

Idag, tisdag, har EU-parlamentet antagit en resolution som uttrycker djup oro över situationen i Rumänien. Samtidigt har kommissionen publicerat en rapport som visar att Rumänien tagit flera kliv bakåt i utvecklingen som rättsstat.

Efter att EU:s institutioner under en längre tid uttryckt oro över de lagändringar som den rumänska socialdemokratiska regeringen tagit initiativ till de två senaste åren antog Europaparlamentet på tisdagen en resolution som kritiserar utvecklingen i landet. Oron gäller den senaste tidens lagändringar som enligt EU-parlamentet riskerar att underminera principen om att skilja den dömande och den lagstiftande makten åt, samt kampen mot korruption.

I det uttalande som parlamentet antog med en stor majoritet tas också upp att förändringarna av brottslagstiftningen, som av Rumäniens författningsdomstol anses strida mot konstitutionen, gör det svårare att bekämpa såväl korruption som grova brott och organiserad brottslighet.

EU-kommissionen har samtidigt publicerat en ny rapport om läget i Rumänien. Rapporten är en i raden som kommissionen gör med jämna mellanrum sedan 2007 då Rumänien gick med i EU på grund av de problem som fanns i landet med rättsväsendet och en utbredd korruption.

– Jag beklagar att reformprocessen i Rumänien inte bara har avstannat, utan även gått bakåt i frågor där framsteg har gjorts under de senaste 10 åren, säger Frans Timmermans, förste viceordföranden i EU-kommissionen, i ett skriftligt uttalande.

På grund av de försämringar som beskrivs i rapporten har kommissionen beslutat att det inte räcker att Rumänien genomför de tolv åtgärder som kommissionen utfärdade i januari 2017 utan att det nu krävs att landet genomför ytterligare åtta åtgärder för att det ska bli aktuellt att avveckla den särskilda mekanism som bevakar situationen i landet.

Rumänien ska vid årsskiftet ta över ordförandeklubban i ministerrådet och i lördags hoppade deras EU-minister av. Liberalernas Cecilia Wikström berättar för Europaportalen att hon under tisdagens session fick tillfälle att träffa den nyutsedda rumänska EU-ministern.

– Jag har suttit med deras nya minister nu och hon kunde ingenting. Det är klart att jag är orolig att de ska ta över ordförandeklubban när man urholkar yttrandefriheten och korruptionen är mycket omfattande. Att i det skedet ta över ordförandeskapet oförberett... Vi ska inte vänta oss några stora segrar under detta ordförandeskap.

Cecilia Wikström menar att parlamentet i och med dagens resolution har gjort sitt och att det nu är upp till kommissionen att agera och möjligen utlösa artikel 7, som kan medföra sanktioner och i förlängningen beröva ett medlemsland sin rösträtt i ministerrådet.

– Nu får vi se hur kommissionen tänker följa upp det här. Det är ett artikel 7 förfarande som gäller om man inte ändrar sig.