Justitieminister Morgan Johansson (S).

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Regeringen nöjd: Svenskt grundlagsskydd gäller

Internetföretagen ska inte själva tvingas ta ställning till huruvida svensk grundlag äventyras när utländska myndigheter vill ha ut e-bevis från deras servrar.

EU-ländernas justitieministrar kommer i nästa vecka att anta en gemensam hållning när det gäller snabbare leverans av e-bevisning.

Förslaget som lades i våras går ut på snabba på möjligheterna att få fram elektroniska bevis i brottmål från sociala medier. I korthet ska en åklagare eller en domstol i ett EU-land kunna vända sig direkt till operatörer eller tjänsteleverantörer  i ett annat EU-land och inom 48 timmar få ut antingen trafikdata eller innehållet i exempelvis vad som skrivits och av vem på en viss social plattform. I dag anses samma förfrågan ta för lång tid att få besvarad.

– Det [nya förslaget] kommer att effektivisera brottsbekämpningen avsevärt, sade justitieminister Morgan Johansson (S) till Europaportalen på fredagen efter att riksdagens EU-nämnd gett sitt godkännande.

Som Europaportalen tidigare rapporterat har kritiken mot förslaget varit massiv inte minst bland svenska internetoperatörer och Europaparlamentet eftersom företagen själva skulle tvingas göra rättsliga bedömningar utan beslut från svenska myndigheter. Företagen skulle därmed kunna hamna i grundlagskonflikter där journalisters källskydd och meddelarskyddet äventyras.

Men nu ska detta vara löst, säger Morgan Johansson, genom att en svensk myndighet ska få den utländska ordern samtidigt som internetoperatören och därmed fortare än i det tidigare förslaget  kunna ta ställning till huruvida grundlagskyddet och svenska lagstiftade rättigheter blir kränkta.

– När det finns en sådan risk ska medlemsstaten kunna sätta stopp och ha möjlighet att granska utförandeordern, sade Morgan Johansson.

När ministerrådet enats om sin hållning inleds slutförhandlingar med Europaparlamentet.