Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige redo kompromissa om EU:s asylpolitik

Bara dagar innan EU:s migrationsministrar möts i Bryssel föreslår kommissionen att konfliktfrågan om en obligatorisk flyktingfördelningen mellan länder lyfts bort för att bana vägen för resten av den nya asylpolitiken. Sverige är öppet för att diskutera förslaget, enligt migrationsminister Heléne Fritzon.

I och med att förhandlingarna om EU:s asylpolitik stått stilla, vill nu EU-kommissionen att man kommer överens om de delar som redan förhandlats färdigt. Detta istället för att fortsätta vänta på att nå enighet i alla frågor samtidigt.

– Det är dags att vara realistiska och pragmatiska, sade migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i tisdags.

Förslaget går nu direkt till  migrationsministrarna som träffas i slutet på denna vecka. Det kan innebära att EU redan i början av 2019 antar fem av de sju akterna i det föreslagna asylpaketet. Här finns bland annat en utvidgning av databasen Eurodac, som samlar information om asylsökande, och inrättandet av en europeisk asylbyrå som ska bistå EU-länderna i att hantera asylansökningar.

– Vi uppmanar EU-parlamentet och rådet att anta fem av våra sju ursprungliga förslag där politisk enighet är inom räckhåll före EU-parlamentsvalet. För – även om alla våra förslag är länkade – kommer vart och ett av dessa instrument att få en stor betydelse.

Frivillighet i väntan på enighet

När det gäller den stora konfliktfrågan huruvida alla EU-länder ska tvingas vara solidariska och ta emot asylsökande om det skulle bli en upprepning av den stora tillströmningen 2015 vill kommissionen nu låta de länder som är villiga att ta emot omfördelade asylsökande komma överens mellan sig. Detta fram till dess att man inom EU lyckas komma överens om att reformera Dublinförordningen, något Avramopoulos sade sig inte vara villig att ge upp som mål.

– Vi behöver tid för att göra om Dublinförordningen. Det är logiskt att det tar tid eftersom det är känsliga frågor, men jag är övertygad om att vi i slutet kommer att lyckas.

Sverige redo för kompromiss

Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon (S) sade efter fredagens EU-nämndsmöte till Europaportalen att Sverige är berett att hitta en kompromiss i frågan om omfördelning av asylsökande, även fast Sverige egentligen tycker att alla länder ska dela på ansvaret. Samtidigt har den svenska regeringen än så länge inte tagit ställning till hur en sådan kompromiss skulle kunna se ut.

– Men min bedömning är ändå att det borde finnas förutsättningar att komma fram om vi på riktigt får diskutera hur en sådan kompromiss faktiskt kan se ut.

Sverige har i förhandlingarna velat få till stånd ett samlat beslut om asylpaketets alla sju akter, bland annat för att försäkra sig om att Dublinförordningen moderniseras, men enligt Heléne Fritzon kan Sverige komma att böja sig under rådsmötet i veckan.

– Vi har mandat att säga ja till någon eller några av rättsakterna om vi samtidigt vet att vi har ett pågående förhandlingsarbete om en reformerad Dublin, sade Heléne Fritzon.

Läs mer om EU:s asyl- och migrationspolitik i vår temasida