Bild: Joacim Schwartz

Debatt: Hotet mot den svenska modellen

Det största hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte EU-direktiv som sätter en gräns för provanställningens längd. Det verkliga hotet är bristande kontroll på den inre marknaden för att stoppa oseriösa och halvkriminella företags möjligheter att bedriva gränsöverskridande verksamhet inom EU, till exempel inom transportsektorn. Det skriver Johan Danielsson (S), kandidat till EU-parlamentet i replik till Jörgen Warborns (M).

Jag delar Jörgen Warborns (M) uppfattning att arbetsmarknads- och socialpolitik i huvudsak ska fortsätta vara EU-ländernas eget ansvar.

Det är viktigt att företag inte kan använda EU för att kringgå nationella lagar och avtal på arbetsmarknaden. Medlemsstaternas kontrollmöjligheter måste stärkas.  I Sverige har arbetsmarknadens parter en stor frihet i regleringen av arbetsmarknaden och detta kan vi aldrig tillåta EU att underminera.

Usel politisk teater

Warborns oro för den svenska modellen är dock inget annat än politisk teater när den är som värst. Warborn påstår att den europeiska pelaren för sociala rättigheter leder till att EU får ”betydande inflytande över Sveriges social- och arbetsmarknadspolitik”. Det är oseriöst och utgör bara dimridåer för att Moderaterna ska kunna undvika att diskutera de verkliga problemen på EU:s arbetsmarknad där arbetstagare ställs mot arbetstagare när företag tillåts konkurrera med löner och arbetsvillkor.

I praktiken gör Moderaterna precis det som Warborn anklagar oss Socialdemokrater för och talar med kluven tunga. Moderaterna värnar inte den svenska modellen, varken på nationell eller på europeisk nivå. I den nationella politiken driver de en linje som skulle innebära sämre arbetsmiljö och sänkta löner. På EU-nivå röstar de nej till nya utstationeringsregler som innebär ett viktigt steg mot lika lön för lika arbete. Och man är emot tydliga garantier för strejkrätten och kollektivavtalen i EU:s frihandelsavtal. I Moderaternas Europa sätts alltid ekonomiska friheter framför grundläggande rättigheter för arbetstagarna.

Välkomnar den sociala pelaren

Både Socialdemokraterna och den samlade fackföreningsrörelsen genom LO, TCO och Saco har välkomnat den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg i november 2017. Pelaren är en politisk avsiktsförklaring som understryker att jämlikhet är en förutsättning för hållbar och inkluderande tillväxt. För att åstadkomma detta lyfter man särskilt fram vikten av starka parter på arbetsmarknaden. Jag har svårt att se hur man kan vara emot detta.

Vad gäller det så kallade arbetsvillkorsdirektivet är det riktigt som Warnborn påpekar att kommissionens förslag i vissa delar var problematiska för den svenska modellen. Nu finns det en uppgörelse mellan Europaparlamentet och rådet om förslaget. Jag välkomnar överenskommelsen. Det är en stor framgång för arbetarrörelsens samlade påverkansarbete. Medan Moderaterna har skrivit arga debattartiklar om hotet mot den svenska modellen har vi socialdemokrater idogt arbetat för att säkerställa att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att via kollektivavtal göra avsteg från de materiella delarna i direktivet.

EU-lag respekterar den svenska modellen

Tack vare den svenska regeringens arbete i rådet och Marita Ulvskogs kamp i Europaparlamentet har vi lyckats nå ända fram. Vi har fått en lagstiftning som respekterar den svenska modellen och samtidigt förbättrar levnads- och arbetsvillkoren i andra medlemsstater. Bättre villkor runt om i EU är också bra för Sverige eftersom det leder till minskad risk för dumpning av löner och arbetsvillkor här hemma. Vi kommer inte kunna ha en gemensam marknad med fri rörlighet om inte arbetsvillkoren i länderna rör sig mot en högre nivå.  

Det största hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte EU-direktiv som sätter en gräns för provanställningens längd eller ger rätt till kompensation när jobbuppdrag ställs in i sista stund.

Det verkliga hotet är att reglerna för och kontrollen på den inre marknaden inte är tillräckliga för att stoppa oseriösa och halvkriminella företags möjligheter att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Till exempel pågår just nu ett viktigt arbete i Europaparlamentet för att skapa ordning och reda på våra vägar, där vi arbetar fackligt och politiskt för att säkerställa att det inte längre ska vara möjligt att bedriva inrikestrafik i Sverige med utländska löner och arbetsvillkor.  

Ändra EU:s fördrag

På sikt måste vi också ändra i EU:s fördrag för att säkerställa att fri- och rättigheter för arbetstagarna och fackliga organisationer inte ska vara underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. Fackliga krav på kollektivavtal och likabehandling måste vara ett acceptabelt hinder för oseriösa företags rätt att röra sig över gränserna.

Om Moderaterna verkligen vill värna den svenska modellen borde de också kunna ställa upp på dessa krav, som skapar ordning och reda på arbetsmarknaden, säkerställer likabehandling av arbetstagarna och främjar en rättvis konkurrens för företagen. Om inte så är Moderaternas trovärdighet i försvaret av den svenska arbetsmarknadsmodellen lika med noll.

Johan Danielsson (S),
Kandidat till EU-parlamentet