EU-minister Hans Dahlgren (S) tror att fler kommer att rösta vid EU-valet 25 maj jämfört med tidigare.

EU-minister Hans Dahlgren (S) tror att fler kommer att rösta vid EU-valet 25 maj jämfört med tidigare.

Bild: Anders Selnes

EU-ministern spår högre svenskt valdeltagande

Jobben och kampen mot de högerextrema blir EU-valets viktigaste frågor menar EU-minister Hans Dahlgren, som också tror att valdeltagandet stiger jämfört med förra valet.

– Jag tycker att det är så pass stora och viktiga frågor som står på EU-dagordningen att jag har en känsla att de skulle engagera svenska väljare på ett sätt som överträffar [deltagandet] vi hade förra gången då det var 51 procent som röstade, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) till Europaportalen.

Han undviker dock att nämna någon siffra för hur många procent fler som kan tänkas rösta i det kommande Europaparlamentsvalet.

Även om Socialdemokraternas valplattform ännu inte är antagen vill Hans Dahlgren, vid sidan om frågan om flera och rättvisa jobb, peka ut kampen mot högerextremism som en av valets viktigaste frågor.

Varför är den viktig?

– Därför att vi har sett på flera ställen runt om i Europa hur de grundläggande värden som hela EU-arbetet bygger på, samarbetet mellan länder grundat på demokrati, respekt för yttrandefrihet och respekt för rättsstatens principer ifrågasätts i några länder av högerextrema krafter. Det gäller att ta avstånd från detta och tydligt visa alternativet.

Uppfattar du att det finns sådana krafter i Sverige?

– Hos Sverigedemokraterna finns uppenbarligen ett uttryck för främlingsfientlighet i deras invandringspolitik, säger Hans Dahlgren. Han tror dock inte att de högerextrema i EU kommer att få egen majoritet i Europaparlamentet.