Ryske revisorn och visselblåsaren Sergej Magnitskij.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Långt kvar till europeisk Magnitskijlag

Europaparlamentet och Europarådet har uppmanat sina medlemsländer att införa så kallade Magnitskijlagar mot personer kopplade till brott mot mänskliga rättigheter och penningtvätt. En snarlik lag kan vara på väg i EU. – Det går för långsamt, säger Gunnar Hökmark (M).

Uppdrag gransknings avslöjade tidigare i veckan att 150 miljoner kronor från skattebedrägeriet kopplat till Magntiskij-fallet har förts över från Ryssland till ett 50-tal konton i svenska storbanken Swedbank.  

Pengarna ska ha varit en del av de 230 miljoner dollar i stulna skattemedel som försvann från ryska staten 2007. Swedbank har nu satt igång en extern utredning.

För att förhindra liknande brott införde USA som första land den så kallade Magnitskijlagen 2012. Europaparlamentet har flera gånger sedan 2016 krävt att lagen ska införas – och så sent som den 19 januari i år uppmanade Europarådet i Strasbourg i en resolution medlemsländerna att anta liknande lagar.

Neka inresa

Tanken är att neka personer som bryter mot mänskliga rättigheter eller har dömts eller är misstänkta för korruption inresetillstånd och tillgång till bankkonton samt frysa deras tillgångar.

Frågan är också aktuell på EU-nivå. Unionens utrikesministrar diskuterade ämnet i december på initiativ av Nederländerna, och på det svenska utrikesdepartementet uppger man att en rådsarbetsgrupp ”alldeles nyligen” inlett diskussioner.

Det samtal man gäller är en global sanktionsregim riktade mot personer som, oavsett geografisk hemvist, begått brott mot de mänskliga rättigheterna, erfar Europaportalen.

Om regelverket också ska omfatta korruption eller penningtvätt har hittills inte diskuterats, och det finns inte heller ännu någon tidtabell för när en europeisk Magnitskijglag kan vara på plats.

Den svenske Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) har länge drivit på för att lagen ska införas i EU.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att agera både på europeisk nivå och på nationell nivå, eftersom det finns akuta frågor att diskutera, säger han till Europaportalen.

Ta upp i diskussion

Hökmark är kritisk till att lagen dröjer och säger att han upplever att vissa länder, däribland Sverige, "skjuter frågan framför sig".

– Det är självklart att Sverige ska ha detta i åtanke i diskussionen med Swedbank och andra banker framöver. Magnitskijlagstiftningen handlar inte om ett enskilt land, utan om exempelvis Khashoggi-fallet, och det handlar om att rikta sig mot individerna bakom och blockera konton och förbjuda inresa.

Han anser att det behövs skärpta straff och utvidgade sanktioner och har arbetat för en rekommendation om att införa Magnitskijlagstiftning ska tas med i en rapport om Ryssland som Europaparlamentets särskilda skatteutskott, Taxe, snart ska besluta om.