Regionalpolitiker Magnus Berntsson (KD) i Bukarest på EU:s regiontoppmöte 14-15 mars 2019.

Regionalpolitiker Magnus Berntsson (KD) i Bukarest på EU:s regiontoppmöte 14-15 mars 2019.

Bild: Monica Kleja

Berntsson: Två utmaningar för Europas regioner

Över 500 politiker samlas på torsdagen i Bukarest för att diskutera framtiden för EU:s regioner och städer.  

– Klimatförändringarna och brexit är de stora utmaningarna, säger Magnus Berntsson, ordförande i ett av de största regionnätverken i Europa.

Det är i den forne kommunistdiktatorn Nicolae Ceaușescus väldiga palats i Bukarest –  i dag Rumäniens parlamentspalats – som lokalpolitiker liksom nationella politiker och EU-politiker möts i dag torsdag och på fredag för att diskutera de europeiska regionernas framtid.

Tanken är att i morgon presentera ett gemensamt budskap inför toppmötet som EU:stats- och regeringschefer håller i den transylvanska staden Sibiu den 9 maj – det vill säga bara några veckor innan EU-valet går av stapeln den 23-26 maj.

– Det är lite taktik av regionerna att jobba ihop sig inför att det kommer en ny kommission och ett nytt parlament i sommar, säger Magnus Berntsson (KD), ledamot av regionfullmäktige i Västra Götaland till Europaportalen på plats i Bukarest, där det är kylig vår.

Han är också ordförande i det politiskt oberoende AER (Assembly of European Regions), ett av de största regionnätverken i Europa, med över 150 regioner som medlemmar, bland dem 21 i Sverige.

Satts på spets

– Det är en oerhört viktig period för regionerna just nu. Allting har satts på sin spets, inte minst i dagarna med brexitsituationen och frågan är hur den framtida regionbudgeten ska se ut.

Budgetfrågan är dock inte den viktigaste –  utan underordnad klimathotet som är mer akut, menar Magnus Berntsson, som också är ordförande i det av skådespelaren och politikern Arnold Schwartzenegger grundade globala nätverket R20, Regions of Climate change.

– Men självklart påverkar ekonomin vilka klimatinsatser regionerna kan göra, noterar han.

Annons

Regionbudgeten är en stor utgift i EU, den motsvarar en tredjedel av EU:s samlade budget och EU-kommissionen har lyssnat på kritiken från många medlemsstater, bland dem Sverige, och har föreslagit en minskning med cirka sju procent för nästa flerårsbudget 2021-2027.

–  Men [regionbudgeten] är viktig för att finansiera de stora satsningar som måste till för att vända både ekonomin och få både gröna jobb och grön tillväxt, anser Magnus Berntsson.

– Och alla är överens om att man inte bara ska satsa på de fattigaste utan inkludera alla regioner, annars finns en risk att [regionsstödet försvinner] i framtiden och det minskar vår möjlighet att samverka och sprida goda exempel mellan regionerna, säger han.

Regionerna spelar stor roll

Regionerna spelar en stor roll för att minska utsläppen av växthusgaser och klara klimatpusslet eftersom de styr över utbyggnaden av trafik och kollektivtrafik, beslut om miljözoner, förbud för dieselbilar, föreskrifter och insatser för att minska matsvinn och mycket annat, betonar Magnus Berntsson.

Brexit kan påverka negativt

Men även brexit bedöms bli en tuff utmaning för regionerna. Enligt en ny brittisk studie från Birminghamuniversitetet, beställd av EU:s regionkommitté, kan en hård brexit, utan utträdesavtal, orsaka omfattande skador på regionernas ekonomi, främst i Storbritannien, men också bland annat på Irland, i Nederländerna och Tyskland.

Av de svenska regionerna kan Västra Götalandregionen bli värst drabbat av brexit, bedömer han.

– Vår region är väldigt exportberoende. Men det beror självklart på vilken slags brexit det blir vi får, säger han.