Statsminister Stefan Löfven (S) lyfte i sitt tal i Europaparlamentet fram betydelsen av att stå upp för EU:s gemensamma demokratiska värderingar.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven i Bryssel: EU måste stå upp för sina värderingar

EU måste stå upp för unionens gemensamma värderingar – det budskapet stod i centrum när statsminister Stefan Löfven talade om EU:s framtid i Europaparlamentet. I diskussionen figurerade också Greta Thunbergs namn flitigt medan hindren för Spotify lyftes fram som exempel på problemen i EU.

– EU måste stå upp för grundläggande värderingar. Både utåt mot världen och internt i vår union, sade statsminister Stefan Löfven (S) i sitt tal på onsdagen inför ett EU-parlament där inte ens en femtedel av parlamentarikerna var på plats. Ett öde som ofta drabbar EU-ledare från mindre länder. 

Den röda tråden i Löfvens tal var att gemensamma värderingar måste ligga till grund för EU-samarbetet.

– EU kan bara vara en stark röst för demokrati i världen om alla medlemsstater står upp för demokratins principer på hemmaplan, sade Stefan Löfven med udden tydligt riktad mot länder som Ungern och Polen som de senaste åren varit på kollisionskurs med EU-kommissionen, anklagade för att underminera demokratiska principer.

– Vi kan bara vara en kraft för fria medier och rättsstatliga principer om vi har fria medier och oberoende domstolar.

För att stå upp mot de krafter som utmanar EU:s grundvärderingar måste EU leverera inom de områden som är viktiga för medborgarna, sade Stefan Löfven och fokuserade på fyra frågor: arbete, säkerhet, migration och klimatförändringar.

Spotify och Thunberg togs upp i talet

Vad gäller arbete tog Löfven upp de svenska käpphästarna om att den europeiska inre marknaden måste fungera bättre vad gäller tjänstesektorn och digitala marknaden. Han lyfte svenska Spotify som exempel på ett bolag som haft en uppförsbacke på grund av hindren som gör att digitala bolag inte kan nå ut till alla européer snabbt.

16-åriga Greta Thunbergs namn nämndes åtskilliga gånger under debatten i parlamentet. Stefan Löfven sade att det inte är Greta Thunbergs generation som ska lösa klimatkrisen utan att den måste lösas här och nu.

– Sverige är redo att leda och visa vad som är möjligt.

Han lyfte också fram det svenska kravet att EU ska anta målet att få ner koldioxidutsläppen till noll till år 2050.

När det gäller säkerheten meddelade Löfven under sitt tal att regeringen har tagit ställning för att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. Något som länge har varit omstritt sedan riksdagen röstade ner svenskt deltagande för två år sedan.

Sociala pelaren vållade mest debatt

I sitt tal lyfte Stefan Löfven även fram EU:s arbete med den sociala pelaren, den rad principer om vilka sociala rättigheter EU:s medborgare ska ha, som antogs i Göteborg 2017. Han betonade att mer återstår att göra på området.

– Ingen arbetare kommer eller bör tacka oss tills de 20 principerna blivit verklighet, över hela EU.

Detta var en av de frågor som vållade mest debatt bland EU-parlamentarikerna. Från vänstergruppen GUE/NGL och de Gröna önskade flera ledamöter att den sociala pelaren var mer än bara viljeyttringar och istället blev till lagar.

Från liberala gruppen Alde och konservativa EPP menade de svenska parlamentarikerna att sociala pelaren inneburit att EU har fått makt över ett område som bäst sköts på nationell nivå. Men Löfven höll inte med.

– Det är inte så att fördraget i EU har förändrats på en enda punkt vad gäller sociala rättigheter. För då krävs det en fördragsförändring, svarade Stefan Löfven.