Karl-Petter Thorwaldsson, Jörgen Warborn, Heléne Fritzon och Jan-Olof Jacke gästade på torsdagen Europahuset i Stockholm.

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

LO vill se ambitiösare forskningsmål i EU

Varje EU-land bör satsa minst två procent av de offentliga utgifterna för att sätta fart på forskning och utveckling i Europa. Det anser LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.   

LO:s ledare Karl-Petter Thorwaldsson, Socialdemokraternas toppkandidat i EU-valet Heléne Fritzon, Moderaternas EU-kandidat Jörgen Warborn och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke var under en debatt på Europadagen  rörande överens om att EU:s tillväxt behöver stärkas.  

Detta i ett läge då EU allmänt beskrivs tappa konkurrenskraft till framrusande ekonomier i Asien, då USA för en protektionistisk handelspolitik och Kina expanderar och söker nya investeringsmöjligheter i Europa.

Ett sätt att bättra på EU:s förmåga att skapa tillväxt, menar man nu från LO-håll, är att tillämpa ett nytt och högre mål för avsättning av pengar till forskning och utveckling. 

Tanken är att EU-länderna ska förmås satsa motsvarande två procent av landets offentliga utgifter på forskning och innovation.  

Israel och Sydkorea före

– Flera av EU:s viktigaste konkurrentländer som Israel och Sydkorea har redan beslutat om liknande mål, säger han.

Men när det gäller satsningar inom större forskningsprojekt i likhet med exempelvis ESS-anläggningen, måste EU:s länder gå samman. Därför, menar han, att 0,5 procent av dessa offentliga satsningar skulle få läggas på FoU-satsningar på EU-nivå.

Annons

– Sammantaget innebär målet en ökning av de statliga FoU-resurserna jämfört med i dag, säger Thorwaldsson.

Även Svenskt Näringslivs chef Jan-Olof Jacke nappade på idén och ska nu inleda samtal med LO i frågan, uppger Thorwaldsson. Nästa steg är att LO, på sin kongress i höst, antar detta som ett tillväxtmål och driver det vidare politiskt i Europa.

När det gäller Europas tillväxt och möjlighet att skapa nya jobb, påpekade Socialdemokraternas Heléne Fritzon att insatser måste gå hand i hand med trygghet och sociala rättigheter, med klimatomställning – och likaså med kampen mot växande nationalism i Europa.

Som botemedel för att EU:s ekonomi växer betydligt långsammare än Kinas och USA:s, vill Jörgen Warborn (M) gärna se EU:s länder satsa mer på att utveckla den inre marknaden, stärka tjänsteutbytet mellan nationerna och lätta på byråkratin.

EU:s förtjänst

Jan-Olof Jacke underströk att EU de senaste åren slutit 15 nya frihandelsavtal, bland annat med tunga ekonomier som Kanada och Japan.

– Det hade Sverige inte kunnat åstadkomma om vi inte varit med i EU, uppgav han.

Enligt Svenskt Näringslivs vd skulle det vara ”nästan är otänkbart” för Storbritannien att på egen hand efter brexit lyckas förhandla fram liknande frihandelskontrakt som EU nu skaffat sig.