De svenska utsläppen ökade mellan första kvartalet 2018 och första kvartalet med 0,2 procent enligt Naturvårdsverket. Arkivbild.

De svenska utsläppen ökade mellan första kvartalet 2018 och första kvartalet med 0,2 procent enligt Naturvårdsverket. Arkivbild.

Bild: Pavel Buchta

Ingen minskning av Sveriges utsläpp

Preliminära beräkningar från Naturvårdsverket visar att Sveriges utsläppsnivåer ökade något under början av året.

Utsläppen i Sverige ökade under årets tre första månader med 0,2 procent jämfört med samma period 2018, visar preliminära beräkningar från Naturvårdsverket som publicerades i dag fredag. Ökningen skedde främst inom transport och industri.

Myndigheten pekar samtidigt på att de svenska utsläppen minskade under 2015-2017 och att de ökade med två procent mellan 2017 och 2018.

– Förutsättningarna för att nå klimatmålen finns, men det kräver styrning i alla sektorer, och stora delar av samhället behöver ställas om, sade Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i ett uttalande. 

Två mått 

Naturvårdsverkets beräkningar gäller utsläpp inom Sveriges gränser. De omfattar därmed inte utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, så kallad internationell bunkring. Det är Naturvårdsverkets statistik som används för att redovisa hur väl Sverige når internationella klimatmål som EU:s och FN:s.

Även Statistiska centralbyrån redovisade på fredagen utsläppssiffror för Sverige. I den ingår alla utsläpp som den svenska ekonomin ger upphov till och räknar där med in internationella transporter. SBC:s beräkningar visar att Sveriges utsläpp minskade under samma period – första kvartalet 2019 och första kvartalet 2018 – med 1,6 procent. Minskningen berodde således på en minskning i utsläppen från internationella transporter.