Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger ja till en europeisk industripolitik men nej till protektionism.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Baylan: EU:s nya industripolitik får inte bli protektionistisk

Näringsminister Ibrahim Baylan vill stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom fokus på forskning och innovation. Samtidigt varnar han för en mer protektionistisk politik inför att EU:s näringsministrar träffas i morgon torsdag.

Den europeiska industrins konkurrenskraft är huvudfrågan när EU-ländernas industriministrar träffas i Bryssel på torsdag.

– Vi ska ha en diskussion om att förändra regelverken så att vi kan göra nödvändiga investeringar i exempelvis klimatomställning utan att rubba konkurrensförhållanden på den inre marknaden, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till Europaportalen. 

Den finska regeringen, som fram till årsskiftet har ordförandeskapet i EU:s ministerrådet, vill ha en diskussion om en tillväxtagenda för EU och hur man ska säkerställa att den är hållbar både miljömässigt och socialt. Som ett led i detta har ministrarna sedan tidigare bett EU-kommissionen att under hösten lägga fram förslag på en långsiktig industristrategi med sikte på år 2030.

Vad bör finns med i en europeisk industristrategi?

– Ur vårt perspektiv är det viktigt att fokusera på forskning och innovation tillsammans med industrin. Det är det enda som i längden kommer att göra den europeiska industrin mer konkurrenskraftig, säger Ibrahim Baylan.

Baylan höjer samtidigt ett varningens finger till de som vill att EU ska bli mer protektionistiskt och resa olika handelshinder mot omvärlden. 

– Vi lever i en värld där vi har ett pågående handelskrig mellan Kina och USA. Vi har ett internationellt regelverk som i dag är satt under väldigt hård press. Då menar vi att EU ska bidra till att dra ner på spänningen och istället stärka WTO och inte själva börja med ett stort antal protektionistiska insatser.

Sedan EU-kommissionen i början av året satte stopp för sammanslagningen av de i Europa ledande tyska och franska järnvägsföretagen Siemens och Alstom har det funnits en diskussion om att göra om konkurrenslagstiftningen för att EU ska bli mera tillåtande till stora företagssammanslagningar i syfte att kunna konkurrera med kinesiska och amerikanska jättar. Men enligt Ibrahim Baylan för det inte den Europeiska unionen framåt.

Ska man inte kunna skapa europeiska superföretag?

– Det finns ju redan superföretag. Men att göra om konkurrenslagstiftningen och få en överprövning utifrån politiska ståndpunkter är vi skeptiska till, säger Baylan. 

– Sverige ska vara en stark röst för stärkt konkurrenskraft och stärkt industri genom att fortsätta investera i innovation, forskning och utveckling snarare än att delta i kampen om protektionism och tullar.