Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaportalen stämmer SCB – vill se valresultat

Europaportalen har stämt Statistiska Centralbyrån till Kammarrätten för att den vägrar lämna ut det svenska valresultatet från EU-valet 1999. 

Statistiska Centralbyrån, SCB, har med åberopande av tystnadsplikt, vägrat lämna ut resultatet av EU-valet 1999 och hur antalet personröster fördelat sig på kandidaterna. I ett försök att få del av valresultatet har Europaportalen stämt SCB till Kammarrätten för brott mot offentlighetsprincipen.

I överklagan till Kammarrätten skriver Europaportalen:

“Sverige är en demokrati och har en grundlagsfäst offentlighetsprincip. Uppgifter om valresultat kan per definition inte omfattas av sekretess. 

Det är inte rimligt att behöva vänta i upp till 70 år (sekretesstid) för att få del av utgången av ett allmänt val i Sverige. Medborgare ska i efterhand fritt kunna ta del av utgången i allmänna val, annat skulle sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet.”

Kammarrätten meddelar dom någon gång under hösten.