Det brittiska parlamentets överhus (på bild) och underhus stängdes ned natten till 10 september.

Det brittiska parlamentets överhus (på bild) och underhus stängdes ned natten till 10 september.

Bild: House of Lords/Roger Harris

Skotsk domstol: Olagligt stänga brittiska parlamentet

Skottlands högsta domstol menar att premiärminister Boris Johnsons beslut att stänga ned parlamentet var olagligt eftersom det hade som syfte att hindra parlamentets granskning av den verkställande makten.

I slutet av augusti meddelade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att han avsåg stänga ned parlamentet i över en månad. Beslutet trädde i kraft natten till tisdagen. Kritiker menar att det var ett sätt för Johnson att lägga sordin på brexitdebatten. 

Johnson själv har motiverat nedstängningen, som sträcker sig till 14 oktober, med att han ska lägga fram sin regeringsförklaring då.

Men i en dom i Skottlands högsta domstol på onsdagen slås fast att Johnsons motivering inte är vederhäftig utan att syftet var att hindra parlamentet att granska regeringen och dess brexitpolitik.

”Detta var ett flagrant fall av ett otvetydigt misslyckande att åtlyda de allmänt vedertagna normerna för uppförande för en offentlig insans”, skriver en av de tre domarna, Philip Brodie.

De tre domarna menar att regeringen inte lyckats lägga fram några bevis för att det faktiska syftet med nedstängningen var något annat än att begränsa parlamentets manöverutrymme.

Domstolen har dock inte begärt att parlamentet öppnas igen eftersom frågan ska prövas i nästa vecka. 

Tidigare har en engelsk domstol slagit fast att nedstängningen inte är en fråga för domstolar att ta ställning till utan är av politisk natur. Att den skotska domstolen kommit till en annan slutsats beror på att England och Skottland har olika rättsliga system. 

I nästa vecka ska Storbritanniens högsta domstol behandla de två domarna och ett tredje fall från en domstol i nordirländska Belfast som anklagar regeringen för att ha brutit mot Långfredagsavtalet om fred på Irland.