Sverige vill ha besked av Ungern om pressfrihet

Kritiken mot den politiska utvecklingen i Ungern föranleder EU-ländernas regeringar på måndagen att för första gången ställa den ungerska regeringen till svars vid en utfrågning i Bryssel.

EU-ministrarna från medlemsländerna väntas utfråga den ungerska regeringen om bristande rättsstatlighet och begränsningar av demokratiska fri- och rättigheter. Tidigare har bara den polska regeringen utfrågats på liknande sätt. 

– Det finns en lång lista med frågor som man skulle kunna ta upp. En fråga som kunde vara lämplig från svensk sida är om media- och yttrandefrihet i Ungern, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) till Europaportalen på fredagen.

Varför är rättsstatlighet så viktigt?

– Dels handlar det om unionens själ och vår sammanhållning, att man respekterar de grundläggande värdena. Men det finns också en ekonomisk betydelse. Om vi ska ha en gemensam inre marknad som fungerar så måste vi veta att i vart och ett av medlemsländer så fungerar det rättsliga systemet på ett oberoende sätt. Annars kan vi inte heller vara säkra på att de pengar som utbetalas från EU:s fonder används på ett korrekt sätt om vi inte har ett oberoende rättsväsende där sådant här kan konstateras, säger Hans Dahlgren. 

"En fullständigt fri press"
Reportrar utan gränser, som mäter graden av pressfrihet i världens länder, konstaterar att pressfriheten försämrats markant Ungern sedan 2010 då den nuvarande regeringen kom till makten. På åtta år har landet fallit 50 placeringar ner från plats 23 till plats 73 över länder i världen med bäst pressfrihet.  

När Europaportalen tidigare i våras, frågade den ungerska regeringens internationella talesperson, statssekreteraren Zoltán Kovács, om Ungern har samma grad av pressfrihet idag som de hade 2010 svarade han att så var fallet och att “vi har en fullständigt fri press”. Han sade vidare att Reportrar utan gränser inte talade sanning och att han istället vara "mer orolig för pressfriheten" i Sverige.