Jan Willem Goudriaan, generalsekreterare för EPSU. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fack förlorade tolkning av EU-lag

EU-domstolen ger kommissionen rätt mot Europeiska offentliganställdas fackliga federation. Kommissionen är inte tvingad att lägga fram ett avtal mellan arbetsgivare och fack som ett EU-direktiv vilket ofta är brukligt. Därmed införs inga minimiregler i EU om information och konsultation för anställda inom statlig sektor.

2015 slöt fack och arbetsgivare inom den offentliga sektorn ett avtal på EU-nivå inkluderade minimiregler om information och konsultation för anställda inom statlig sektor.

Men hänvisning till en regel i EU-fördraget och vad som tidigare varit brukligt krävde parterna att EU-kommissionen skulle lägga framöverenskommelsen som ett EU-direktiv för  medlemsländerna att besluta om. Men tre år senare – i mars 2018 – meddelade kommissionen att den inte avsåg lägga fram ett sådant förslag. 

Europeiska statsanställdas fackliga federation EPSU drog då frågan inför EU-domstolens näst högsta instans, tribunalen. Det var första gången en facklig sammanslutning dragit EU-kommissionen inför EU-domstolen. Facket menade att kommissionen var skyldig att lägga fram ett EU-direktiv medan kommission nekade.

På torsdagen kom domen där fackens begäran får avslag. Efter ett resonemang kommer domstolen i domen fram till fördraget i sammanhanget inte tvingar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till medlemsländerna utan kommissionen bestämmer själv. 

EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaan menar att domen är ett slag mot närmare tio miljoner offentliganställda i EU-länderna. Han menar även att det slår mot den sociala dialogen mellan fack och arbetsgivare på EU-nivå.

– Vilket verkligt inflytande arbetsmarknadens parter har i att ta fram sociala minimistandarder på EU-nivå står på spel. Domen skapar stor osäkerhet för framtida avtal mellan parterna på EU-nivå, sade Goudriaan i ett uttalande.

Kommissionen motiverade sin vägran att lägga fram ett lagförslag med att det är en fråga för medlemsländerna och inte en EU-kompetens. Man menade även att många medlemsländer redan fanns bestämmelser som garanterade information till och samråd med tjänstemän och andra anställda i statsförvaltningarna.

EPSU har två månader på sig att överklaga domen till EU-domstolens högsta instans.