Hoppa till artikelns andra spalt.

Miljarder EU-pengar går till Turkiet sedan länge

Jonas Sjöstedt och Stefan Löfvens fokus i söndagens partiledardebatt på huruvida EU:s flyktingpengar även går till den turkiska staten missar bilden av ett sedan länge djupt ekonomiskt samarbete mellan EU och Turkiet.

Det ekonomiska samarbetet mellan EU och Turkiet är mycket omfattande och består av EU-bidrag, EU-lån samt tullunion mellan EU och Turkiet.

I söndags utbröt en debatt mellan Jonas Sjöstedt (V) och statsminister Stefan Löfven (S) på Svt-agenda om EU-pengar till det krigförande Turkiet. Diskussionen kretsade kring EU-pengar som används i Turkiet för att sörja för uppehälle och utbildning för fyra miljoner flyktingar som finns i landet. 

– Statsminister Stefan Löfven kan du lova här och nu att det blir inte en euro inte en krona till Erdogan förrän de turkiska trupperna är ut ur Syrien, frågade Jonas Sjöstedt.

– Det var en rätt bra retorisk fråga herr Sjöstedt. Men du är helt fel ute. Det finns inga pengar som går till statskassan i Turkiet de går till flyktingarna. Det betalas inga pengar in till Turkiets statskassa för dessa flyktingar, sade Stefan Löfven.

Enligt EU-kommissionen betalas dock 25 procent av de sex miljarder euro som avsatts till flyktingarna till den turkiska staten. EU-pengarna till flyktingarna fördelas på 125 olika projekt var av 7 projekt är kopplade till den turkiska staten. 

– I vissa begränsade fall ersätter EU kostnader som turkiska myndigheter haft för sjukvård eller utbildning för syriska flyktingar, men dessa grundar sig då på projekt som beslutats och kontrolleras från början till slut av EU:s medlemsländer och institutioner – inte av den turkiska regeringen, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige i ett uttalande till Europaportalen.

Nära ekonomiska band

Men om man tar in hela den ekonomiska relationen mellan EU och Turkiet fördjupas bilden av två parter med nära ekonomiska band.

Eftersom Turkiet  är ett kandidatland för EU-medlemskap har de rätt till ekonomisk stöd inför anslutningen, kallat IPA. Under den nuvarande budgetperioden 2014-2020 uppgår IPA-stödet enligt EU-kommissionen till närmare 4,5 miljarder euro motsvarande nästan 49 miljarder kronor.

EU-ländernas bank, EIB,  lånar ut pengar till Turkiet. Sedan år 2000 har EIB lånat ut nästa 26 miljarder euro till olika projekt i Turkiet. 75 procent av alla utländska direktinvesteringar i Turkiet kommer från EU-länder och berör över 20 500 företag i landet.

Lägg där till varuhandeln mellan EU och Turkiet där parterna varit förenande i en tullunion sedan 1995. Hälften av Turkiets export går till EU och 36 procent av importen kommer från EU vilket gör EU till Turkiets största handelspartner. Turkiet är å sin sida EU:s femte största handelspartner både när det gäller export och import.