Hoppa till artikelns andra spalt.

Beräkningar: Sverige tjänar 300 miljarder på EU-marknaden

 EU-kommissionen uppskattar att Sverige varje år tjänar 300 miljarder kronor tack vare EU:s inre marknad. Det är nästan sju gånger så mycket som den föreslagna svenska medlemsavgiften, enligt kommissionen.

Kampen om EU:s nästa flerårsbudget är i full gång i Bryssel och medlemsländerna. På tisdagen presenterade EU-kommissionen, som vill höja budgeten, en rad dokument för att vinna ordkriget om hur mycket medlemsländerna faktiskt tjänar på medlemskapet. 

I ett av dokumenten redogörs för hur mycket varje medlemsland tjänar på tillgången till EU:s inre marknad för varor, tjänster, kapital och människor. Enligt kommissionens uppskattning tjänar Sverige 29 miljarder euro, motsvarande 300 miljarder kronor, varje år. Det är närmare sju gånger så mycket som Sveriges föreslagna medlemsavgift på 4,4 miljarder euro, motsvarande 47 miljarder kronor, för åren 2021-2027.

Kommissionen publicerar uppgifterna med motiveringen att det ”ett allvarligt fel” att bara fokusera på hur mycket länderna betalar i medlemsavgift och får tillbaka i form av olika stöd. 

Kommissionen har i år, till skillnad mot inför tidigare förhandlingar om flerårsbudgeten, inte presenterat några beräkningar på den så kallade nettoavgiften – skillnaden mellan avgiften och stöden.

”[Nettoavgifts-]begreppet kan inte mäta fördelarna för EU:s medlemsstater att vara en del av den inre marknaden. […] Man har heller inte mätt de affärsmöjligheter som sammanhållningspolitiken – EU:s huvudsakliga investeringspolitik – skapar för företag från hela unionen. EU bidrar i hög grad till medlemsstaternas ekonomier och detta ignoreras helt i dessa beräkningar”, skriver kommissionen.