Annons

Europafacket larmar: Minimilöner i EU allt för låga

I en majoritet de 22 EU-länder som har en lagstadgad minimilön för anställda ligger lönenivån under 60 procent av medianlön. I Sverige har ytterst få en sådan relativt låg lön.

Europafacket har sammanställt OECD-uppgifter som visar att i 17 EU-länder, med lagstadgade minimilöner, ligger minimilönen under 60-procentsgränsen av den nationella medianlönen. Relativt lägst är minimilönen i Spanien.

Det betyder att miljontals människor i Europa idag inte har råd med en anständig levnadsstandard trots att de arbetar på heltid, hävdar Europafacket.

Facket kräver att EU-kommissionen slår fast  en riktlinje för lägsta nivån för minimilöner på 60 procent av respektive lands medianlön. 

Annons

–  Hela poängen med en minimilön är att skapa en skiljelinje mellan anständighet och fattigdom. Om någon arbetar på heltid bör de inte tvingas välja mellan att värma [bostaden] och äta, säger Europafackets vice generalsekreterare Esther Lynch i ett uttalande.

En färsk kartläggning från Medlingsinstitutet visar att ytterst få svenskar skulle få mer betalt om det infördes en likande minimilön i Sverige eftersom nästan alla löntagare redan tjänar mer.