Annons

Medlingsinstitutet: Få svenskar skulle påverkas av europeisk minimilön

20 januari 2020
Uppdaterad: 20 januari 2020

Knappt en procent av anställda i Sverige har en grundlön som ligger under 60 procent av medianlönen – en nivå som diskuterats som utgångspunkt i ett eventuellt förslag om att införa en europeisk minimilön. Det motsvarar 17 700 kronor i månader, enligt statliga Medlingsinstitutet som gjort en kartläggning över situationen. De flesta som berörs är under 20 år, arbetar deltid eller har ett lönetillägg. Om dessa tas bort från kalkylen skulle en europeisk minimilön omfatta 3 promille av löntagare i Sverige.