Gränsen mellan Turkiet och EU-landet Bulgarien.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler sökte asyl i EU - större svensk ökning

Antalet asylsökande i EU ökade förra året jämfört med året innan. I Sverige var ökningen betydligt större än genomsnittet. 

Andelen asylsökande som lämnade in sin första ansökan steg 2019 i EU med tolv procent jämfört med året innan. Det framgår av uppgifter från Eurostat som presenterades på fredagen. De asylsökande kom främst från Syrien, Afghanistan och Venezuela. 

Mest ökade andelen asylsökande i Spanien, Malta och Kroatien.

I Sverige var det 28 procent fler som för första gången sökte asyl jämfört med året innan. 

Räknat per invånare tog Cypern emot flest asylsökande följt av Malta och Grekland. Sveriges mottagande, räknat per invånare, hamnar på sjätte plats bland de EU-länderna som tog emot flest. 

Slovakien, Ungern och Polen tog emot minst antal asylsökande räknat på ländernas invånarantal.  

Antalet personer som sökte asyl i EU och Sverige för första gången 2014-2019

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

EU

530 600

1 216 900

1 166 800 

620 300

549 000

612 700

Sverige

74 980

156 110

22 330

22 190

18 075

23 125

Källa: Eurostat 20 mars 2020 och Europaportalen/Eurostat för äldre svenska uppgifter.

Ökningen av asylsökande i Sverige kan jämföras med Finland och Danmark vilka både hade en tydlig minskning. En minskning gäller även för Tyskland trots att landet tog emot drygt 140 000 ansökningar motsvarande nästan en fjärdedel av alla i EU. I fler länder skedde ökningen från relativt lågt antal asylsökande. 

10 EU-länder där andel asylsökande ökade mest mellan 2019 och 2018

EU-land

Antal asylsökande 2019

Ökning

Spanien

115 175 personer

118 procent

Malta

4 000

97

Kroatien

1 265

87

Cypern

12 695

67

Litauen

625

62

Portugal

1 735

40

Slovakien

215

40

Irland

4 740

30

Slovenien

3 615

29

Sverige

23 125

28

Källa: Eurostat, 20 mars 2020.