Annons

Jakop Dalunde (MP) hoppas att kommissionens strategi följs upp av lagförslag som är mer ambitiösa.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny europeisk industripolitik kritiseras som tandlös

EU-kommissionen presenterade under tisdagen sin nya industristrategi. Planen domineras av klimatpolitik och digitalisering. – Strategin kunde ha varit vassare, säger Tomas Tobé (M).

Med bara två och ett halvt år sedan förra industristrategin lades fram inledde konkurrenskommissionären Margrethe Vestager med att understryka varför EU-kommissionen presenterar ett nytt förslag. 

– Världen är inte densamma som för bara några år sedan. Den globala konkurrensen har förändrats, vi har handelstvister och en återkomst av nationell protektionism, detta skapar en känsla av ovisshet, säger Vestager.

Den nya industristrategin fokuserar på framförallt tre områden: små- och medelstora företag, cirkulär ekonomi och EU:s inre marknad. 

Små- och medelstora företag – alla ska med

Små- och medelstora företag är hjärtat i det nya paketet. EU-kommissionen vill underlätta för EU-finansiering och tillsätta en slags marknadens ombudsman med uppgiften att granska vilken effekt nya lagförslag har på företagen. 

Industrisektorer kallas i det nya förslaget för ekosystem. Kommissionen vill att företag ska registrera sig för att få information om bland annat vad EU kan göra för dem. 

Under kommissionens presentation i Bryssel ställdes frågan vad som är skillnaden mellan den tidigare strategin och den nya, men svaret konkretiserades aldrig.  

– Vårt arbete framöver är att lära oss hur ekosystemen fungerar genom att studera beteendemönstret av konsumenter och branscher. Därför kan vi inte heller fastslå hur många ekosystem som existerar, säger Vestager. 

Metoden med ekosystemen är lik den tidigare industristrategin från 2017 på så vis att det är en nerifrån-upp metod med specifika åtgärder för branscher och företag.  

Europaparlamentariker Fredrick Federley (C) gläds åt det särskilda fokus som läggs på små- och medelstora företag, men kritiserar planen för att vara tandlös. Han får medhåll från Tomas Tobé (M). 

– Det är oerhört viktigt att vi förstärker entreprenörföretagen och i synnerhet små företag. Sammantaget behöver vi stärka Europas konkurrenskraft då vi har halkat efter både USA och Kina, men strategin kunde ha varit vassare, säger Tobé.  

Den inre marknaden

För förbättringar på den inre marknaden vill EU-kommissionen stärka samarbetet med medlemsländerna. En gemensam arbetsgrupp ska förbättra samarbetet kring implementeringen av regler, menar EU-kommissionen. 

En klimatomställning av industrin

Arbetet mot en cirkulär ekonomi fortsätter, vilket har varit ett mål i flera tidigare industristrategier. Nu ligger särskilt fokus på en omställning av de industrier som är mest resurskrävande, till exempel textil- och fordonsindustrin.

Jakop Dalunde (MP) menar att det behövs göras mer inom detta område än vad som har presenteras. 

– Jag önskar att EU-kommissionen hade tagit chansen att visa företagen att gröna affärsmodeller kommer löna sig [...] genom att exempelvis fasa ut alla fossila subventioner. Jag ser fram emot att kommissionens strategi följs upp av lagförslag som förhoppningsvis är mer ambitiösa, säger Dalunde.