Med EU:s civilskyddsmekanism har omkring 10 000 EU-medborgare flugits hem till 1 april.

Med EU:s civilskyddsmekanism har omkring 10 000 EU-medborgare flugits hem till 1 april.

EU hämtar strandsatta utomlands – färre svenskar fast

Trots att svenskar fortfarande är fast utomlands på grund av coronapandemin har Sverige inte, i likhet med andra länder, aktiverat EU:s civilskyddsmekanism. Men EU-flyg hämtar svenskar ändå. 

För att stoppa coronavirusets spridning har många länder utfärdat hårda restriktioner som gör det svårt för resande att återvända hem. Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen beräknar att cirka 2000 svenskar är strandsatta utomlands.

– Från början var det tiotusentals, men antalet har gått ner, framförallt i och med att stora charterfartyg som varit fast på havet har fått tillträde att åka till land, säger Didrik von Seth vd för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen.

Samtidigt har EU fram till onsdagen flugit hem omkring 10 000 EU-medborgare, inklusive svenskar, sedan virusets utbrott genom den så kallade civilskyddsmekanismen. Det är en regel som innebär att länder ska hjälpa varandra i en krissituation om så behövs. 

I slutet av mars hade 14 länder begärt EU om hjälp, dock inte Sverige.

– Ur mitt perspektiv har det ingen betydelse på vilket sätt man får hem svenskarna, så länge det sker effektivt. Jag kan inte bedöma om det sker bäst genom ett EU-samarbete eller genom andra samarbeten med exempelvis Norge och Finland, säger Martin Kinnunen (SD) ledamot i riksdagens EU-nämnd.

Europaportalen har försökt att få svar på varför Sverige inte har valt att aktivera civilskyddsmekanismen. Våra frågor har bollats mellan utrikesdepartementet, justitiedepartementet och myndigheten för samhällsskydd och beredskap utan besked.

Didrik von Seth konstaterar att svenskar har flugits hem med hjälp av EU även om civilskyddsmekanismen inte har aktiverats av Sverige.

– Det är inte praktiskt att skicka ett flyg bara för att hämta hem svenskar, därför har resor i stor utsträckning samordnats, säger han. 

EU-flyg har hämtat svenskar från bland annat Kina, Marocko och Tunisien. I veckan avgår mer än 80 flyg.