Europaparlamentet vill se “ett massivt återhämtningsspaket utöver det som redan gjorts”.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet kräver större budget för solidaritetens skull

Inför torsdagens toppmöte mellan EU:s regerings- och statschefer har Europaparlamentet uppmanat till en större EU-budget för att klara coronakrisen.

Under fredagen tog EU-parlamentet ställning till en rad åtgärder för att hantera coronapandemins konsekvenserer. EU behöver för sin sammanhållning och solidaritet en utökad budget för att komma på fötter, menar de

Europaparlamentet vill se “ett massivt återhämtningsspaket utöver det som redan gjorts”. Paketet ska bland annat vara en del av en ny och utökad flerårsbudget.  

Ett nytt förslag till flerårsbudget är på väg från EU-kommissionen, enligt ordförande Ursula von der Leyen. 

Ett möte mellan EU-ledare äger också rum på torsdagen där ekonomiska åtgärder för att bemästra coronakrisen kommer att diskuteras. Sveriges linje har hittills varit återhållsam och tillsammans med andra länder, däribland Nederländerna, vill de hålla nere budgeten.