Annons

Sysselsättningen peakade i EU – Sverige i topp

Aldrig har andelen arbetande i EU varit så hög som under förra året. Sverige backar dock något men behåller topplatsen. Samtidigt som EU är nära sitt sysselsättningsmål kan både brexit och coronakrisen lägga hinder i vägen.  

För första gången på tio år minskar andelen sysselsatta i Sverige. Under 2019 gick den svenska sysselsättningsgraden ner jämfört med året innan från 82,4 till 82,1 procent. Trots det har Sverige fortsatt den högsta sysselsättningsgraden bland EU:s medlemsländer. 

Orsaken till den relativt höga svenska sysselsättningsgraden ligger framförallt i att Sverige lyckats bäst i att sysselsätta kvinnor och äldre arbetstagare.

Skillnad mellan män, kvinnor och äldre arbetstagare, Sverige mot EU-snittet 2019:

Sysselsatta 2019

Sverige

EU-snitt

Skillnad

Samtliga

82,1 procent

73,2 procent

+ 8,9 procent

Män

84,4

Annons

79,0

+ 5,4

Kvinnor

79,7

68,2

+ 11,5

55+ 

77,7

60,0

+ 17,7

Källa: Eurostat 21 april 2020, sysselsättningsgraden i EU 2020.

EU-länderna har sedan tio år tillbaka sysselsättningsmål för 2020. Medan en stor majoritet EU-länder, däribland Sverige, redan nått sina nationella mål, har EU som helhet en bit kvar till 75 procents sysselsättningsgrad. 

I siffrorna för 2019 ingår för sista året Storbritanniens sysselsättning vilket drar upp den genomsnittligasysselsättningsgraden för EU med nästan en procentenhet. Lägg där till coronakrisens sannolikt negativa följdverkningar på arbetsmarknaden och EU får svårt att behålla sin nyvunna höga sysselsättningsgrad och än mer svårt att nå sitt mål för 2020.