Unga och kvinnor drabbas mer när arbetslösheten ökar i EU

Andelen arbetslösa i EU-länderna ökade marginellt under mars månad. Unga och kvinnor har hittills drabbats mer än andra.

I mars månad ökade den genomsnittliga arbetslösheten i de 27 EU-länderna från 6,5 till 6,6 procent jämfört med februari, visar siffror från Eurostat. Det ger en ökning med 0,1 procentenheter.

Fördelat på kön är ökningen större bland kvinnor där arbetslösheten ökade med 0,3 procentenheter. I Sverige stannade samma ökning på 0,1 procentenheter.

Bland unga under 25 är ökningen ännu något högre där arbetslösheten steg med 0,4 procentenheter till 15,2 procent. I Sverige ökade ungdomsarbetslösheten med 1,5 procentenheter till 21,1 procent.

Sett till EU-länderna har arbetslösheten ökat mest i Spanien och Cypern. Bara i ett land, Italien, har arbetslösheten minskat, och det relativt mycket. Förklaringen till detta är enligt Eurostat att fler personer i Italien inte längre aktivt söker jobb och därmed inte räknas som arbetslösa.

Att andelen utan jobb inte ökat mer sett till coronakrisen och det historiska ekonomiska fallet beror delvis på att arbetslösheten ofta förändras med en viss fördröjning jämfört med andra indikatorer. 

Enligt Eurostat har även ”en betydande” andel av de som registrerats som arbetslösa lämnat arbetskraften för att exempelvis ta hand om hemmavarande barn under coronakrisen. Dessa räknas då inte som arbetslösa.