Ett av fem svenska badvatten får inte toppbetyg

De flesta EU-länder har en större andel badvatten som får högsta betyg än Sverige.

EU:s miljöbyrå publicerade på måndagen sin årliga genomgång av kvaliteten på badvatten i medlemsländerna. Av Sveriges 438 badvatten klassades 78,5 procent som ”utmärkta” – det högsta betyget, vilket är lägre än EU-snittet.

Fyra av de svenska badvattnen får lägsta betyget ”dålig”.

Störst andel toppbadvatten har Cypern.

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad, sammanlagt rör det sig om närmare 22 000. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet.