Svenskarna till euron: Nej, tack

Svenskarnas motstånd mot att gå med i eurosamarbetet har under våren ökat något. Stödet för EU-samarbetet är dock alltjämt mycket starkt.

Det visar SCB:s senaste stora opinionsundersökning om svenskarnas syn på EU-medlemskapet och euron.

I samband med finans- och eurokrisen 2010 blev det svenska motståndet mot att gå med i euron kompakt (se grafik ovan). Det motståndet har dock därefter luckrats upp något. Vårens ökade motstånd och minskade stöd kan vara ett trendbrott i den utvecklingen.

Stödet för det svenska EU-medlemskapet har minskat något jämfört med förra mätningen, men förändringen är inte statistiskt säkerställd. Det hittills högsta svenska stödet för EU uppmättes för ett år sedan.

Bara ett partis sympatisörer i majoritet mot EU

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet medan EU-motståndet är tydligast hos Sverigedemokraternas väljare. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti där en majoritet av sympatisörerna säger nej till EU. För ett år sedan meddelade SD-ledaren Jimmie Åkesson att partiet inte längre driver kravet på att Sverige bör lämna EU.

Ett majoritetsmotstånd mot ett svenskt medlemskap i eurosamarbetet finns hos alla svenska partiers sympatisörer.