Trendbrott: Färre sysselsatta i EU

Sverige hade det tredje största fallet i sysselsättning i EU under årets första kvartal.​

I genomsnitt minskade sysselsättningsgraden i EU-länderna under årets första kvartal med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, enligt preliminära siffror från Eurostat. Det är första gången som sysselsättningen minskar sedan 2013, en minskning som motsvarar ungefär 230 000 personer.

Sverige hade tillsammans med Portugal och Slovakien det tredje största fallet i andelen sysselsatta på -0,5 procent.

Den bransch i EU som drabbades av den största minskningen var lantbruk.

Ännu färre arbetade timmar

Enligt Eurostat har de statliga åtgärder som vidtagits i EU-länderna för att rädda jobbtillfällen bidragit till att mildra fallet i sysselsättningsgraden. Effekten av pandemin har däremot haft en tydlig effekt på antal arbetade timmar som minskade med 2,6 procent under första kvartalet. 

Att minskningen i antalet arbetade timmar var större än andelen minskad sysselsättningsgrad förklaras delvis av att folk behåller sitt jobb men går ner i arbetstid.

I denna kategori ligger Sverige över EU-snittet med ett tapp på endast 0,5 procent färre arbetade timmar.