Eurostat: En miljon dödsfall kunde undvikas

Två av tre dödsfall bland personer under 75 år orsakades av sjukdomar som hade kunnat behandlas eller förebyggas.

Under 2017 dog 1,5 miljoner personer under 75 år i EU-länderna. Av dessa dog en miljon av sjukdomar som antingen hade kunnat förebyggas eller behandlas, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Dessa sjukdomar definieras av en lista framtagen av Eurostat och OECD.

Sett till befolkningsmängden dog störst andel i sjukdomar som kan behandlas eller förebyggas i Lettland, Rumänien och Ungern. De tre länderna som hade minst andel i de kategorierna av dödsfall var Italien, Spanien och Sverige. 

Den vanligaste dödsorsaken bland de behandlingsbara sjukdomarna var kranskärlssjukdomar såsom hjärtinfarkt. Bland sjukdomar som kan förebyggas var den vanligaste lungcancer.