Jytte Guteland (S). Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Guteland efter klimatskärpning: En viktig delseger

Utsläppen av klimatgaser måste minska ännu snabbare de närmaste tio åren  och alla enskilda EU-länder måste bli klimatneutrala till 2050. Det anser Europaparlamentets miljöutskott som nu föreslår parlamentet att höja ribban från 40 procent minskat koldutsläpp till 60 procent senast 2030. – Detta är en viktig delseger, säger Jytte Guteland efter omröstningen.

På fredagen beslutade en stor majoritet i Europaparlamentets miljöutskott att föreslå parlamentet att i oktober rösta för en skärpning av nuvarande EU-regler för minska ländernas negativa klimatpåverkan. Utskottets krav på minst 60 procent minskning av växthusgaserna till 2030 innebär en skärpning av EU-kommissionens tidigare förslag på “minst 50 procent mot 55 procent”.

Den svenska rapportören parlamentets huvudförhandlare Jytte Guteland (S) hade föreslagit en minskning med 65 procent men det blev tidigit bortröstat. Trots det är hon nöjd med utgången.

– Detta är en viktig delseger för en starkare och bättre klimatlagstiftning och den historiska målsättningen om ett klimatneutralt EU senast år 2050. Vi har lyckats med ett antal rejäla  förbättringar av kommissionens förslag, säger Jytte Guteland i ett uttalande till Europaportalen.

Annons

De fem svenska ledamöter i utskottet röstade för de skärpta förslagen utom moderaten Jessica Polfjärd som ansåg de allt för orealistiska. Hon valde tillsammans med en majoritet av ledamöterna från den konservativa och kristdemokratiska EPP-gruppen att lägga ner sin röst.

– Klimatlagen är ett viktigt verktyg för att få ned EU:s utsläpp, men det måste vara ett verktyg som manar till omställning, inte nedstängning. Moderaterna röstade för en ambitionshöjning, men anser att det antagna målet om 60 procent är för orealistiskt och skadligt, sade Polfjärd i ett uttalande till Europaportalen.


Så vill miljöutskottet skärpa EU:s klimatregler:

  • 60 procent minskning av växhusgasutsläppen 2030 jämfört med 1990,
  • Alla direkta och indirekta subventioner för fossila bränslen måste avvecklas senast 2025,
  • Att EU-kommissionen tar fram ett förslag på delmål för 2040, 
  • Alla medlemsstater måste bli klimatneutrala 2050,
  • Alla medlemsstater måste bli klimatnegativa efter 2050 det vill säga ta bort mer växhusgaser än de släpper ut,
  • Tillräcklig finansiering från EU och medlemsstaterna för att nå målen,
  • Växthusgasbudgeten ska ingå för att säkerställa att taket på utsläppen når ner till Parismålet,
  • Att en oberoende expertgrupp inrättas för att övervaka klimatarbetet,