Hoppa till artikelns andra spalt.

Schweizisk folkomröstning kan hota EU-samarbete

Schweizarna röstar i helgen om man ska bryta avtalet om fri rörlighet som landet har med EU. 

På söndag röstar schweizarna om ett ”begränsningsinitiativ” framlagt av högernationalistiska SVP. Förslaget går ut på att bryta Schweiz avtal om fri rörlighet som landet har med EU. 

1999 slöt EU sju sektorsavtal med Schweiz som bland annat omfattar – förutom fri rörlighet – offentlig upphandling, handel med jordbruksvaror och forskning. 

I det avtalspaketet finns en så kallad ”giljotinklausul” som gör att alla avtal slutar gälla inom sex månader efter att ett av avtalen brutits. 

Opinionsundersökningar pekar dock på att förslaget kommer att avvisas.