Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-majoritet optimistisk om unionens framtid

Trots coronakris ser tre av fem européer på EU:s framtid med optimism. Svenskarna är dock något mer pessimistiska.

I en stor opinionsundersökning som EU-kommissionen låtit genomföra under sommaren svarar 60 procent att de är mycket eller ganska optimistiska om unionens framtid. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med hösten 2019 då samma fråga ställdes.

Annons

Bland svenskarna är optimismen något lägre än EU-snittet med sina 58 procent. Mest optimistiska är irländarna. I alla länder förutom tre – Frankrike, Italien och Grekland – är en majoritet av de tillfrågade optimistiska.