Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet tar ställning om AI

EU-parlamentet vill se ett nytt etiskt regelverk för artificiell intelligens.

I början av nästa år väntas EU-kommissionen lägga fram lagstiftningsförslag om hur unionen ska arbeta med och hantera AI – artificiell intelligens. Inför det röstade EU-parlamentet i veckan om sina ståndpunkter i frågan.

Annons

Parlamentet vill bland annat se ett nytt regelverk med etiska principer och rättsliga skyldigheter som ska gälla inom EU när man utvecklar, sprider och använder artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik. 

De förespråkar även skydd för privatpersoner genom att avskräcka från potentiellt farlig utveckling av AI-system. 

Slutligen kräver parlamentarikerna att det ska finnas ett effektivt system för att skydda immateriella rättigheter i samband med att ny AI-teknik tas fram.