Hoppa till artikelns andra spalt.

Självkritiskt EU vill hjälpa romer

Med hjälp av en ny tioårsplan vill kommissionen ligga på medlemsländerna att sätta upp nationella stratgier för att minska diskrimineringen mot romer och för att höja romernas levnadstandard.

En ny tioårsplan för att stödja romer i EU har presenterats av EU-kommissionen. Bland målen finns att andelen romer som utsätts för diskriminering ska minskas med hälften och att den förväntade livslängden ska öka. 

Vidare ska fattigdom och dålig boendestandard bekämpas och minst 95 procent av romer ska till 2030 ha tillgång till rinnande vatten. EU-kommissionen är självkritisk.

– Vi har helt enkelt inte gjort tillräckligt de senaste tio åren för att stödja den romska befolkningen inom EU. Det finns ingen ursäkt för detta, säger EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová på onsdagen. 

Att förbättra romers ekonomiska och sociala situation är främst  medlemsländernas ansvar.  EU kan dock samordna och mana på.