Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige överröstat om villkorat EU-stöd

Sverige med flera anser att det tyska kompromissförslaget om att kunna stoppa EU-bidrag till länder som underminerar rättsstaten är för tandlöst. Men en stor majoritet av medlemländerna väljer att gå vidare med förslaget.

EU:s lagstiftare ska ta fram ett nytt regelverk för att i framtiden kunna stoppa EU-stöd till länder som bryter mot grundläggande demokratiska spelregler om rättsstatlighet

I går onsdag röstade medlemsländernas EU-ambassadörer om det tyska kompromissförslaget inför förhandlingarna med EU-parlamentet för hur en sådan mekanism ska se ut. Men Sverige tillsammans med sex andra länder anser att tyskarnas förslag är alltför urvattnat och röstade nej, enligt Financial Times. 

Två andra länder, Ungern och Polen, röstade också nej till kompromissförslaget. Deras motivering är dock den motsatta – att det är alltför långtgående. Båda länderna anklagas sedan flera år för att systematiskt bryta mot rättsstatens principer.

Sammantaget röstade 18 länder för och 9 mot.

Inte tillräckligt motstånd

I omröstningar i ministerrådet krävs vanligtvis så kallad kvalificerad majoritet. Det innebär att minst 55 procent av länderna (15 stycken) som representerar minst 65 procent av befolkningen i EU ställer sig bakom ett förslag. De 18 länder som röstade för det tyska kompromissförslaget representerar närmare 76 procent av invånarna.