Hoppa till artikelns andra spalt.

Dyster rapport om sysselsättningen i EU

Antalet sysselsatta minskar som en följd av coronakrisen och drabbar främst unga med bristande utbildning, utrikes födda och de med osäkra anställningar. Det framgår av EU-kommissionens årliga sysselsättningsrapport.

På onsdagen släppte EU-kommissionen sin årliga sysselsättningsrapport nu med fokus på coronakrisens effekter på sysselsättningen och människors välfärd. Det är överlag en dystert läsning med fallande sysselsättning som främst drabbat yngre med bristande utbildning, utrikes födda och de med osäkra anställningar, inte minst inom handel och olika tjänster. Samtidigt har gruppen unga som varken arbetar, studerar eller har praktik ökat i synnerhet i södra Europa.

Den öppna arbetslösheten har dock hållits tillbaka hjälp av omfattande permitteringar och har stigit med en procentenhet till 7,5 procent mellan september och mars i år

– Coronakrisen har satt stopp för en sex år lång positiv utveckling på arbetsmarknaden. Det har påverkat alla i EU, särskilt de unga och de med tillfälliga eller atypiska anställningar, säger kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter i ett uttalande.

Rapporten konstaterar samtidigt att utvecklingen där fler personer får grundläggande digitala färdigheter går långsamt. Fortfarande saknar 44 procent befolkningen mellan 15-74 år grundläggande digital kompetens samtidigt som det finns en stor efterfrågan på it-kunnig arbetskraft.  

– Vi måste satsa på kompetens och vidareutbildning för att underlätta anpassningen till arbetsmarknaden efter coronakrisen, säger Nicolas Schmit.