Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya EU-miljarder ska rädda jobb

EU utbetalade på tisdagen lån för cirka 90 miljarder kronor till fem EU-länder för att stötta anställda och egenföretagare från arbetslöshet och inkomstbortfall under pandemin.

Förmånliga sysselsättningslån, så kallade SURE-lån, för närmare 90 miljarder kronor utbetalade EU-kommissionen på tisdagen till Portugal, Rumänien, Belgien, Ungern och Slovakien. 

Lånen ska hjälpa länderna att skydda anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet och inkomstförlust på grund av coronapandemin. Hur många människor som berörs är i dagsläget är inte känt. Enligt beräkningar från Europafackets forskningsinstitut ETUI hade i slutet av april mer än 42 miljoner löntagare, motsvarande vart fjärde jobb i EU, ansökt om nationellt permitteringsstöd. 

– Vår främsta prioritet är att rädda människors liv, men även deras försörjningsmöjligheter, säger kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Sammanlagt har det sedan oktober utbetalats lån för drygt 400 miljarder kronor av de över 900 miljarder kronorna (se tabell) som medlemsländer redan beviljat eller inom kort väntas bevilja. Lånen tas upp  genom försäljning av så kallade sociala obligationer med löptider på mellan fem och 30 år.  
 

Förväntad fördelning av förmånliga SURE-lån till EU-länder

Land

Ansökta lånebelopp i miljarder euro

Italien

24,4

Spanien

21,3 

Polen

11,2

Belgien

7,8

Portugal

5,9

Rumänien

4,0

Grekland

2,7

Irland

2,5

Tjeckien

2,0

Slovenien

1,1

Kroatien

1,0

Slovakien

0,631

Litauen

0,602

Bulgarien

0,511

Ungern 

0,504

Cypern

0,479

Malta

0,244

Lettland

0,192

TOTALT   18 EU-länder 

90,3 miljarder euro

Källa: EU-kommissionen.