Annons

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Dubbelt så grön el i EU

EU-ländernas klimatanpassade elproduktion har fördubblats på 15 år vilket bland annat lett till flera positiva effekter på miljö, skriver Europeiska miljöbyrån i en ny rapport.

Bytet från fossila bränslen till förnybar energi har haft flera stora positiva effekter på miljön, klimatpåverkan och människors hälsa. Det framgår i en rapport från Europeiska miljöbyrån. 

Annons

Jämfört med 2005 har ökningen visat på minskad försurning och övergödning, lägre utsläpp av hälsofarliga sotpartiklar, kväve och fosfor.

EU:s miljöbyrå kommenterar ökningen som ett bra resultat för 2020, men dock inte tillräckligt bra för att kunna uppnå klimatneutralitet 2050. För det krävs investeringar och att förnybar energi växer med det dubbla till 2030, och till över 80 procent till 2050.